Ponnytrav

Ponnytrav

Varmt välkomna till Ponnytrav Bergsåker

Inskrivningen öppnar kl 9.30 tävlingsdagen

Strykningar Annica Eriksson 073-181 43 82, eller under tävlingsdagen till Inskrivningen tfn 060-66 96 20.

Tävlingsledare: Hans Erik Sellstedt 070 379 04 81

Sjukvårdare: 

Veterinär: Ellinor Cederlöf 070-556 49 42

Stallista: 50 kr/st. Önskemål el övernattning kontakta Evert Nylander 073-837 09 86.


Boxar:
A och B Stallet
Vanlig boxrengjörning innan hemfärd (ej tömmas)

C Stallet
Boxarna skall tömmas ur innan hemfärd.
Glöm inte att stänga och släcka stallen när ni lämnar.

Värmning: Fri värmning mellan loppen. Vid prisutdelning får värmande ekipage enbart passera prisutdelningen i rätvarv. Segerdefileringen får ej störas. Detta är av säkerhetsskäl.
Defileringsanvisning: Samling till defilering sker på defileringsvolten på innerplan. Defilering sker i bakvarv mot Voltrestaurangen. Provstart skall göras på bortre långsidan.

Prisutdelningar: 1-3 vänder upp till vinnarcirkeln och får pris. 1:an får täcke, pokal, blommor och rosett. 2:an och 3:an får pokal och rosett!

Starthjälp: Kom ihåg att anmäla på inskrivningen om medhjälpare kommer att vara med i starten. Huvudstarten är den som godkänner om starthjälp får användas.

Lopp: Under pågående lopp så tillåts endast tjänstgörande funktionärer att vara på innerplanen, detta gäller även för er som agerar starthjälp.


Hjälm & säkerhetsväst är obligatoriska inom området (vid hästkörning/ridning)

Lycka till idag!