Styrelsen omvald

Under måndagskvällen höll Norrlands Travsällskap föreningsstämma.


Föreningsstämman hölls digitalt p.g.a. rådande omständigheter kring coronapandemin. Norrlands Travsällskap redovisade ett driftsresultat om knappt 2,8 miljoner kr och redovisade ett nollresultat (efter bokslutsdispositioner).

I sittande styrelse föreslogs omval för 4 år för Fredrik Berglund, Kent Norberg och Markus Pihlström. I styrelsen finns även Johan Sundberg, Ingrid Nyman, Hans-Olof Löfdahl och Anders Karlsson. Johan Sundberg blev också omvald som ordförande för Norrlands Travsällskap.

Publicerad tisdag 20 april 2021. info@bergsaker.travsport.se