Informationsträff med måldomare


Informationsträff gällande nya drivningsregler och andra reglementsförändringar med måldomare Johan Axberg.

Måndag 6/12 kl 18.00 på Zoogin Club.
Välkommen!

Publicerad torsdag 25 november 2021. info@bergsaker.travsport.se