Påminnelse om att registrera din anläggning

Sedan 21 april 2021 gäller nya regler inom EU för dig som har en anläggning för häst. Senast 1 oktober 2021 behöver därför du som driver anläggningen registrera den hos Jordbruksverket. Den som transporterar hästar behöver också se över sina skyldigheter.
Observera att den som redan gjort sin registrering, men före 16 juni, kan behöva komplettera den.


Syftet med de nya EU-gemensamma reglerna är att säkerställa en bättre och snabbare smittspårning vid sjukdomsutbrott och bekämpa sjukdomar. Fler delar av lagen kommer på plats allt eftersom, men börja redan nu med att registrera din anläggning och se över dina skyldigheter som transportör.

Registrera anläggning

Du som gör något av följande ska registrera din anläggning:

  • Driver anläggning/-ar där hästar hålls, oavsett antal hästar (t ex ett stall, en fastighet eller ett bete).
  • Driver anläggning/-ar som hanterar avelsmaterial, det vill säga om du i någon form hanterar sperma, ägg eller embryon.

Är ni flera som delar på en anläggning ska en person utses till "aktör" och ansvara för att registrera anläggningen och samtliga hästar där.

Travbanor/verksamhet på travbanor: travbanor ansvarar för att registrera de delar av anläggningen som de själva bedriver verksamhet i (t ex travskola, gäststallar och övriga stall utan permanent verksamhet). Travtränare/hyresgäst på travbanan som driver egen rörelse ansvarar för registrering av just den anläggningen.

Observera! Om du inte registrerar din anläggning och håller uppgifterna aktuella bryter du mot EU-förordningen och riskerar påföljder. Du får bland annat inte förflytta dina hästar eller ditt avelsmaterial. Ingen får heller ta emot djur eller avelsmaterial från din anläggning.
Läs mer och registrera här.

Komplettera registrering gjord före 16 juni

Den som redan registrerat sin anläggning hos Jordbruksverket, men gjorde detta före 16 juni 2021, behöver göra en uppdatering av sin registrering och komplettera med information om att man ska ta emot hästar eller avelsmaterial från eller skicka de samma till utlandet. Anledningen till att detta är viktigt att göra är att hästar som flyttas inte får det hälsointyg som krävs om inte både anläggningen de lämnar och anläggningen de reser till är registrerade. I dessa fall kan hästarna fastna vid gränsen. 

Registrera transportör och ansök om transportörstillstånd

Du som transporterar hästar (både inom Sverige och till/från andra länder) behöver se över om du måste registrera dig som transportör och/eller ansöka om transportörstillstånd.

Läs mer och registrera här.

Pågående arbete

Jordbruksverket arbetar just nu med att ta fram de svenska föreskrifter som ska komplettera AHL. Allt är inte klart men Jordbruksverkets webbplats uppdateras regelbundet fram tills att de nya reglerna är klara.

Vill du veta mer?

Jordbruksverkets webbutbildning. 

Jordbruksverkets samlade information om AHL när det kommer till hästar.

Frågor

Frågor om den nya lagen och registreringar besvaras av Jordbruksverket på:
Telefon: 0771–223 223
E-post: kundtjanst@jordbruksverket.se

Om din häst saknas i databasen vid anläggningsregistreringen hos Jordbruksverket, kontakta Svensk Travsports kundtjänst:
Telefon: 08-475 27 00
E-post: kundtjanst@travsport.se

Publicerad onsdag 15 september 2021. info@bergsaker.travsport.se