Dags att beställa ditt årskort för 2023.

Det blir några nyheter i samband med att årskortet för 2023 lanseras.


Nytt för 2023 är att samtliga tävlingsdagar ingår under året på samtliga travbanor (Elitloppet, Åby Stora, Sundsvall Open Trot m.fl.) samt att du alltid har möjlighet att ta med en gäst direkt via kortet genom entrén. Kortet gäller således alltid för 2 personer.

Tillgång till stallbacken ingår om inte travbanan meddelar något annat.

Årskortet går att få kostnadsfritt i digital form och det går även att beställa ett plastkort mot en avgift.

Gå in på ditt användarkonto på travsport.se och aktivera ditt årskort för 2023 redan nu.

Är det en juridisk person (Bolag) som äger hästen och de fysiska ägarna inte är registrerad hos ST som ägare, så finns det en blankett som Bolaget kan lämna in (mailas till kundtjanst@travsport.se) för att de fysiska ägarna också ska få sitt årskort. Här kommer en länk till denna blankett. https://www.travsport.se/siteassets/blanketter/ovrigt/b9009_ansokan_arskort_juridisk-person.pdf

Ni kan också läsa mer om 2023 års årskort på Svensk Travsports hemsida.
https://www.travsport.se/arkiv/nyheter/20222/december/arskort2023/

Publicerad torsdag 15 december 2022. info@bergsaker.travsport.se