Pressrelease "Sundsvall Super Week"

Sundsvall Superweek är ett samarbete mellan Sundsvall Hockeys SCA-Cupen och Bergsåkers
Sundsvall Open Trot.

Varje år uppstår det utmaningar med planering och schemaläggning av både SCA-Cupen och
Sundsvall Open Trot då båda evenemangen arrangeras under samma tidsperiod. Båda
evenemangen har även en liknande målgrupp. Detta ligger till grund för en samverkan mellan
Sundsvall Hockey och Bergsåker.


Samarbetet kommer innebära synkroniserad schemaläggning där SCA-Cupen spelas tisdag till
lördag och Sundsvall Open Trot avgörs under fredag och lördag. Det kommer även erbjudas
paketlösningar på biljetter för möjligheten att gå på båda evenemangen. Både Sundsvall Hockey
och Bergsåker ser mycket positivt på ökat samarbete mellan föreningar i Sundsvall, det är bra för
föreningarna, näringslivet och staden. Förhoppningen är att Sundsvall Superweek kommer att
gynna Sundsvalls hotell, restauranger, butiker, taxiverksamheter etc. genom en ökad
publiktillströmning och konsumtion.
Sundsvall Superweek kommer att ta två redan stora arrangemang att lyfta till något större. Vi tror
att samarbetet kan generera en synergieffekt där resultatet så småningom blir Sundsvalls största
publikfest. Målsättningen är att skapa ett evenemang som bidrar till positiva upplevelser för alla
besökare oavsett om man befinner sig på Bergsåker, i Brandcode Center eller i Sundsvall centrum.
Visionen med Sundsvall Superweek är att kontinuerligt utveckla konceptet och samarbetet så att
Sundsvall Superweek blir ett positivt och årligen återkommande arrangemang, som är attraktivt för
besökare såväl inom som utanför kommungränserna. En målsättning är att med tiden växa och få
med flera föreningar att vara med och göra Sundsvall Superweek till en årlig vecka likt SM-veckan
men med en lokal förankring.


Sundsvall Superweek utspelar sig 23-27/8 2022

För mer information besök www.sundsvallsuperweek.se


Daniel Koskinen – IF Sundsvall Hockey, 070-455 19 83
Daniel Näslund – Bergsåkers Travbana, 070-282 27 40

Publicerad tisdag 31 maj 2022. info@bergsaker.travsport.se