Info till tränare, Team Bergsåker

Du har väl inte missat den stora nyheten med vårt marknadsförings och ambassadörsavtal? Du säger väl inte nej till att tjäna 7000 kr extra? Som tränare kan du tjäna detta på att ”bara” vara en god ambassadör för din hemmabana!


Varför gör vi detta?

Syftet är att stärka banans varumärke, skapa en vi-känsla kring banan samt stärka företagandet för våra aktiva. Detta för att säkra en långsiktig tillväxt vid banan. Samarbetet skall främja aktiva travsportutövares vilja att verka för en plats där alla känner gemenskap och får ta lika mycket plats, oavsett bakgrund, kunskap eller framgångar – allt i linje med Svensk Travsports Code of conduct.

 

Så här gör du för att bli en del i Team Bergsåker:

 1. Besök sportkontoret och skriv under avtalet, samt få dekaler och profilkläder.

Följande förväntas du göra i Team Bergsåker:

TR (tränaren) skall under året vid tävling, samt gärna även vid andra tillfällen marknadsföra NTS på ett positivt sätt genom att:

  • Använda profilkläder och på så sätt marknadsföra Bergsåker när man åker på tävling. SMS kommer att skickas ut när dessa profilkläder finns att hämta på sportkontoret, och dessa kommer att bekostas av travsällskapet.
  • Marknadsföra Bergsåker genom att sätta Team Bergsåkerlogga på transporten, alternativt ha travbanans reklam på sin körsvensdress.

TR skall utöver ovanstående göra minst en av följande aktiviteter:

 

  • På sociala medier lägga ut positiva kommentarer och hashtagga Bergsåker när man tävlar.
  • På sociala medier hashtagga Bergsåker och lägga ut positiva bilder från träning vilket visar på den gemenskap som finns, och som visar kärleken till hästen/sporten.
  • Marknadsföra Bergsåker genom dekaler på sulky (NTS tillhandahåller dekalen).
 1. Tränaren fakturerar travsällskapet var tredje månad, utifrån de starter som gjorts. Avtalet gäller max 20 tävlingstillfällen per år, enligt en mall som kommer att finnas att hämta på hemsidan.

Följande ersättning kan du fakturera:

  • 1000 kr vid årsdebut
  • 300 kr per tävlingstillfälle
  • 1500 kr för den som hyr ut sin häst till en debuterande kusk/ryttare.

 

Moms tillkommer med 25% i de fall TR är momspliktig.

Har du frågor: Kontakta projektledare Annika Söderholm: 070-262 66 66

Publicerad fredag 18 mars 2022. info@bergsaker.travsport.se