Dags att hämta ut ditt årskort för 2024

Nu kan du som aktiv inom travsporten hämta ut ditt årskort för 2024 via ditt användarkonto här på travsport.se. Liksom under 2023 kommer samtliga tävlingsdagar, på samtliga travbanor, hela året att ingå. Med årskortet har du möjlighet att ta med en gäst till varje tävlingsdag, med några få undantag. Det finns två biljetter kopplat till varje årskort och kortet scannas två gånger när du och din gäst passerar entrén.


Svensk Travsport lanserade 2022 årskortet, som idag är det enda centrala kortet som finns, och det ersatte då de olika kort som fanns tidigare. Nu är det dags för tredje året och villkoren är de samma som under 2023. Det vill säga att kortet gäller på alla svenska banor och alla tävlingsdagar hela 2024.  

Innehavaren av ett årskort kan ta med en gäst till varje tävlingsdag* och årskortet scannas två gånger vid entrén, en för innehavare och en för gästen. Inga gästbiljetter eller föranmälan behövs alltså.  Tillgång till stallbacken skiljer sig något mellan travbanor och tävlingsdagar, kontakta banan du ska besöka om du är osäker.

Årskortet är kostnadsfritt i digital form och det går även att beställa ett plastkort mot en avgift.

Årskortet är till för den som är aktiv inom travsporten och allt om kriterier, eventuella undantag och tillvägagångssätt finns att läsa på travsport.se/arskort. 

Gå in på ditt användarkonto på travsport.se och aktivera ditt årskort för 2024 redan nu.

*De enda avvikande dagarna är Eliloppslördagen och Elitloppssöndagen. Då gäller kortet endast för årskortsinnehavaren, inte för någon gäst.