Norrlands Elitserie med nya satsningar till 2023!

Banorna bakom Norrlands Elitserie har beslutat att göra ett antal satsningar på serien till 2023. Serien som riktar sig mot unghästar och ston kommer 2023 att totalt köras med 36 varmblods- och 37 kallblodsförsök, samt fyra finaler för vardera rasen. Varmblodsfinalerna avgörs på Bergsåker, 27 juli (3- och 4-åringar), 30 november (stoeliten) och 6 december (2-åringar). Kallblodsfinalerna körs på Umåker den 10 november.


Fler försök för 3- och 4-åriga kallblodiga ston
I år kommer det att köras 14 försök i Norrlands Elitserie för 3-åringar och 15 försök för 4-åringar. Tidigare har majoriteten av försöken varit ”fördel ston”, men här sker en del förändringar till 2023.

  • För 3-åringarna kommer fem försök att vara enbart för ston
    (varav två även för 4-åriga ston) samt ett försök med fördel ston.
  • För 4-åringarna kommer fem försök att vara enbart för ston
    (varav två även för 3-åriga ston) samt fyra försök med fördel ston.

En stofinal för 3- och 4-åriga ston
Det tillkommer i år en gemensam stofinal för 3- och 4-åringarna som körs samma dag som övriga kallblodsfinaler på Umåker den 10 november. Finalen kommer att heta Lars Öströms Stolopp. Förstapriset i finalen uppgår till 100 000 kronor.

Poängberäkning för kallblodsfinalerna
Poängen som tjänas in i försöken kommer att sammanställas under respektive åldersklass, men ston kommer att markeras speciellt i tabellen. Det gör ingen skillnad på om poängen är intjänad i ett stoförsök för unghästar eller ett öppet försök. Sedan har stona möjligheten att välja om de vill gå för stofinalen för 3- och 4-åringar eller den öppna finalen. I och med denna förändring tas ”fördel ston” bort från kallblodsfinalerna. Klassen för stoeliten har en isolerad poängberäkning.

Justerad poängskala
De senaste åren har vi kört på den tidigare STL-skalan, men den har justerats häromåret. Den nya skalan är: 30-14-10-7-5-4-3-2 och i Norrlands Elitserie gäller den endast för prisplacerade hästar. Till skillnad från STL utgår inga poäng till oplacerade hästar, men för att vara startberättigad i finalen krävs att hästen har startat i minst ett försök.

Lägsta nivå på förstapriser i försöken, samt 8 priser.
I år kommer det att vara minst 40 000 kr i förstapris i samtliga försök ingående i Norrlands Elitserie. Det kommer dessutom att vara 8 priser i samtliga försök och finaler.

Frågor:              Håkan Persson, sportchef Umåker                 Thomas Almqvist, sportchef Bergsåker                                                     hakan.persson@umaker.travsport.se                    thomas.almqvist@bergsaker.travsport.se
                            090-100 755                                                070-674 66 81

Publicerad onsdag 15 februari 2023. info@bergsaker.travsport.se