Lilium Fastigheter

Bergsåkers travbana är stolta att tillkännage ett nytt och betydelsefullt partnerskap med Lilium Fastigheter. Vårt samarbete är en milstolpe i arbetet med Bergsåker Hästkraft, ett initiativ som syftar till att främja miljömedvetenhet, social inkludering och ekonomisk hållbarhet inom travsporten. Att Lilium Fastigheter, med sitt starka fokus på hållbarhetsfrågor, väljer att samarbeta med oss är inte bara ett erkännande av vårt arbete utan också ett tecken på vikten av vår gemensamma strävan.


Jonathan Brodin, marknadsansvarig på Bergsåkers Travbana, understryker värdet av detta samarbete:

"Att Lilium Fastigheter, en så pass inflytelserik aktör inom social hållbarhet, väljer att engagera sig i Bergsåker Hästkraft är ett kraftfullt kvitto på vikten av vårt arbete. Detta partnerskap är en stor möjlighet för oss att ytterligare förstärka och utveckla våra initiativ, och vi är övertygade om att det kommer att leda till betydande positiva effekter för såväl travsporten som samhället i stort."

Vi har under en längre tid noterat den fina sociala insats som Bergsåkers Travbana innebär för främst ungdomar och andra hästintresserade.

"Det är med stor glädje vi nu får aktivt delta i denna fina insats", berättar Peter Gotthardsson, Styrelseordförande på Lilium Fastigheter.

För mer information om vårt samarbete och Bergsåker Hästkraft, besök vår hemsida där vi delar mer om våra ambitioner och de konkreta steg vi tar tillsammans med Lilium Fastigheter för en hållbar framtid.

Publicerad torsdag 29 februari 2024. info@bergsaker.travsport.se