2024-02-09

Det är nu snart ett år sedan som jag fick tjänsten, som sportchef på Bergsåker.

Och jag upplever verkligen att det finns mycket positiva krafter i sporten, som vill driva den framåt.

Det finns även en del negativa tankar och krafter, särskilt mot bakgrund av den besparing som vi belastats med inför verksamhetsåret 2024, som medvetet eller omedvetet sinkar den framfarten.


Men konjunkturer kommer och går. Och vi kommer konsekvent, oavsett konjunktur, att fortsätta med “Svensk Travsports Vision mot 2030”, som ledstjärna:

Svensk Travsports vision är att vara ”världens bästa travsport, attraktiv för alla, med travhästen i centrum”.

Den beskriver det som travsporten gemensamt långsiktigt strävar efter att uppnå:

För att lyckas bli världens bästa travsport, attraktiv för alla, krävs det att alla ständigt arbetar för att bli bättre och utveckla vad travet erbjuder, hur travet uppfattas och att travet är inkluderande och tänker bredd och mångfald i de beslut som tas.

Att ha travhästen i centrum innebär att alltid ha med hästens perspektiv och välmående i allt som görs.

Ambassadörskapet för travet är något som alla måste ta ansvar för, om vi ska bredda vår sport och få fler att intressera sig för den. Travsport är förknippat med ekonomiska risker och kostnader, det vet alla.

Men hur vi beskriver vi vår sport, eller pratar om den, är ett väldigt viktigt rekryteringsverktyg.

Så mot bakgrunden av de besparingar och utmaningar som faktiskt finns, så måste vi ibland fråga oss själva: “Gnällighet och svartmålande, är det rätt väg att attrahera, rekrytera och behålla aktiva, hästägare och publik framåt?”

Vi behöver alla vara ett team och visa glädjen i vår fina sport.

Från vårt håll så kommer vi att fortsätta att “VIP:a” hästägare mer, för att öka intresset att äga häst. För att stödja och stärka hästägarupplevelsen, och för att se till att vanliga människor kommer närmare hästen, och fortsätta med andra värvningsinriktade aktiviteter. En enkel väg, att få känna på det magiska som vi inom sporten är att anordna tandemkörningar och stallbacksvisningar som även många andra banor gör och det finns givetvis flera sådana vägar.

Alla förslag kommer att beaktas, och välkomnas med tacksamhet!

Från vår sida här på Bergsåker så kommer vi att vara transparenta och öppna, med de förändringar som måste göras, för att effekten av det lite pressade ekonomiska läget ska märkas så lite som möjligt.

Samtidigt som vi jobbar för att 2024 ska bli ett av de bästa sportsliga åren, som upplevts på vår fantastiska bana!

Mohammed Malla
mohammed.malla@bergsaker.travsport.se

Publicerad fredag 9 februari 2024. info@bergsaker.travsport.se