Styrelsen


Ordförande 
Ulf Hamrén

Vice Ordförande 
Fredrik Berglund, 070-337 29 74

Anders Karlsson, 070-664 11 30
Ingrid Nyman, 070-674 38 38
Markus Pihlström, 072-526 21 12
Hans-Olof Löfdahl 076-115 61 06
Anja Dahl

 

 

 

 


info@bergsaker.travsport.se