Årsmöte 25 april

Norrlands Travsällskap håller föreningsstämma måndag 25 april, kl 18.30 på Zoogin Club.


Föreningsstämman hålls måndag 25 april kl 18.30 på Zoogin Club. Nedan finns årsmöteshandlingar att ladda ner.

Medlem som inte erhållit kallelse via e-post kan kontakta VD Henrik Montin per e-post: henrik.montin@bergsaker.travsport.se

Årsmöteshandlingar:

Kallelse

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Valberedningens förslag

Publicerad onsdag 6 april 2022. info@bergsaker.travsport.se