Foto: Lars Jakobsson, TR Bild

Dela upplevelsen – att köpa häst tillsammans

Att få beträda vinnarcirkeln är stort, och att få dela upplevelsen med andra är ännu större.


Allt fler travhästar ägs av andelsbolag/konsortier. Fördelarna är framförallt delade kostnader och ekonomiskt utrymme att ha flera hästar. Det sista medför förstås att riskerna sprids.

Den som i samarbete med exempelvis goda vänner eller arbetskamrater vill köpa travhäst kan välja att sköta hela upplägget själv. Inte sällan startar gruppen då ett handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag.

Färdigt koncept

På marknaden idag finns också ett antal andelsbolag vars koncept skapats utifrån idén att andelsägarna ska ha mer tid för hästen och slippa pappersarbetet. Andelsbolagen sköter i allmänhet all administration, från betalning av fakturor till bokföring och deklaration. I övrigt kan upplägget skilja sig åt.

I vissa fall betalar ägarna en summa för köpet av själva andelen/andelarna. Därefter debiteras en löpande månadskostnad som bland annat täcker hästens träningsavgifter, veterinärbesök och omkostnader i samband med tävling.

Ett annat förekommande alternativ är att delägarna köper aktier i ett bolag med många hästar.

Avtal och skattekostnader

Som i alla andra affärsuppgörelser är det A och O att upprätta ordentliga avtal. Bland annat ska det tydligt fastställas hur delägarna ska betala sin andel, liksom bolagets driftskostnader. Det ska också finnas anvisningar för hur den som vill lämna gruppen går till väga, liksom vad som händer om en person missköter sina betalningar.
Målet med ett genomtänkt avtal är förstås att förebygga eventuella tvister och problem längre fram.

Att äga en “hel” häst, eller en häst i andelar, medför ingen skattemässig skillnad. Var och en redovisar sin skatt utifrån vald företagsform.

Företrädarens viktiga roll

I varje andelsgrupp finns en företrädare som också är gängets nyckelperson. Vid en jämförelse med arbetslivet innefattar “tjänsten” som företrädare alla roller från informationschef till festfixare.

Många andelsgrupper umgås i stallet med hästen, andra träffas även privat. En kväll i bowlinghallen, middag och gemensamt travspel är exempel på populära aktiviteter för hästägarna.

Tydlighet, trygghet och kommunikation

Att utses till hästägargruppens företrädare är ett hedersuppdrag vars ledord är tydlighet. Nya andelsägare behöver noga sättas in i vad åtagandet och den valda bolagsformen innebär.

Företrädaren är också den person som är ansvarig för hästen gentemot Svensk Travsport. Det innebär bland annat att han eller hon får fakturorna avseende hästen samt registreras som hästens ägare.

Stora eller små andelsgrupper är en smaksak. Stora grupper har ofta större spridning och kan därför vara svårare att samordna. Små grupper har i sin tur färre betalare vilket ställer än högre krav på kloka, ekonomiska beslut.


info@bergsaker.travsport.se