Foto: Thomas Blomqvist, TR Bild

Träna och tävla din egen häst

En del hästägare väljer att skaffa B-licens, så kallad “amatörtränarlicens” för att själv kunna träna och kanske tävla med sin häst.


Den som ansöker om B-tränarlicens måste vara minst 18 år och folkbokförd i Sverige.

Utbildningar för amatörtränarlicens ordnas av landets travsällskap. Kursupplägget påminner om utbildning för vanligt körkort; det vill säga: både teori och praktik ingår. Bland annat får eleverna “köra upp”, det vill säga bevisa att han eller hon behärskar att köra sin häst på bana.

B-licens finns i flera olika varianter. Generellt gäller att licensinnehavaren får träna och startanmäla hästar som helt eller delvis ägs eller hyrs av licensinnehavaren eller nära anhörig till honom eller henne. Om hästen ägs eller hyrs i bolagsform ska licensinnehavaren vara bolagets företrädare eller firmatecknare.

Regler skyddar hästarna

För att värna om god hästhållning och att licensinnehavaren sköter sin verksamhet gör Svensk Travsport kontroller. Licensen kan bland annat dras in med omedelbar verkan om personen inte uppfyller gällande djurskyddsbestämmelser, eller missköter ekonomiska åtaganden kopplade till verksamheten. Licensen ska också årligen förnyas.


info@bergsaker.travsport.se