Foto: Lars Jakobsson, TR Bild

Provlopp


Provstarter onsdagar

Anmälan tisdagar senast kl 15.00 på 060-669600.
Obs! Krävs tre ekipage för att loppet skall köras.

Utrustningskrav och bestämmelser: Provlopp räknas enligt reglementet som ett riktigt lopp. För startande häst är det två dagar mellan lopp och provlopp som gäller för att få deltaga i provlopp. Otillåten utrustning i tävling får ej heller användas i provlopp. Godkänd hjälm, säkerhetsväst samt vagn med hjulskydd.

Idealtider skall hållas. De som inte håller tider och kör för fort i loppen kommer att stängas av från att köra provlopp. Dessutom 200 kr i böter om idealtiderna inte hålls.

Lopp 1 kl 10.30
Två provstarter därefter lopp. Idealtid: 1.25.

Lopp 2 kl 10.50
Två provstarter därefter lopp. Idealtid: 1.22.

Autostart på begäran till Sportkontoret

Provlopp lördagar

Hästägarföreningen arrangerar provlopp på lördagar. Kontaktperson Evert Nylander 073-837 09 86. www.bergsakerstravhastagareforening.se

Anmälan till inskrivningen
Lör. kl. 08.30-09.00
Telefon 060-66 96 20.

Utrustningskrav och bestämmelser:
Provlopp räknas enligt reglementet som ett riktigt lopp. För startande häst är det två dagar mellan lopp och provlopp som gäller för att få deltaga i provlopp. Otillåten utrustning i tävling får ej heller användas i provlopp. Godkänd hjälm, säkerhetsväst samt vagn med hjulskydd.

Avgift
Startavgift 50kr för medlemmar i Hästägarföreningen. Övriga 70kr. + moms.
Dras på avräkning från Svensk Travsport.

Klassindelning
Sker efter idealtider: 1.20, 1.24, 1.28, 1.35, 1.40 samt monté. Om tillräckligt intresse finns kan vi köra lopp i långsammare tempo.

Första start:
Lördagar kl 10.00.

Vid otjänlig väderlek ställs provloppen in.


info@bergsaker.travsport.se