Tävlingsrutiner


Alkotest:
Utföres på Inskrivningen på samtliga körsvenner aktuell tävlingsdag.

Bestraffning:
Meddelas på resultatlistorna. Måldomaren kontaktar ekipagekontrollanten som meddelar de aktiva under tävlingsdagen. Men ansvaret är alltid den aktives.

Boxlista:
Finns uppsatta vid stallbacksentrén, gäststall och vid Inskrivningen.

Defilering:
Samling sker i defileringsvolten på innerplan. Utrop i högtalaranläggning stallbacken, 5 min och 3 min. Defilering sker utan checkrem. OBS! Defileringen avslutas vid “500-meterspålen”!

Diskvalifikation:
Via högtalare som bryter löpningsreferatet. Indikator finns på bandomartornet på innerplan för diskvalificerade hästar.

Hovslagare:
Smedjan bemannad tävlingsdagar. Viss utrustning finns.

Hästambulans:
Finns på innerplan varje tävlingsdag.

Identifiering:
Identifiering sker i provtagsningsstallet. Häst skall visas upp för hand, tränsad samt utan någon form av bandage eller annan utrustning.

Nummerbrickor:
Hämtas på Inskrivningen. Återlämnas väl rengjord.

Prisceremonier:
Prisutdelning sker på publikscenen (banans utsida). Undantag för enstaka arrangemang då vinnarcirkeln vid banans insida används.

Provstarter:
Direkt efter defilering skall provstart göras i tävlingsmässigt tempo på publiksidan.

Provtagning:
Provtagningspersonal möter hästen då den kommer av banan och tar med den direkt till provtagningsstallet.

Veterinär:
Veterinär finns vid Inskrivningen.

Vid olycksfall:
Ambulans och förbandsmaterial vid Inskrivningen Vid skenande/lös häst på tävlingsbanan: Inga obehöriga får beträda banan. Häst som skenar får ej försöka infångas fören den travar i långsamt tempo. Infångandet skall ske av funktionär, eller ansvarig tränare/vårdare av hästen. Vid olycka skall övriga ekipage lämna tävlingsbanan och omgående köra in på innerbanan, då grinden skall stängas.

Värmning:
Värmning är tillåten i rätvarv hela tävlingsdagen samt i bakvarv utom under pågående prisutdelning. Innerplan öppen för lätt värmning.


info@bergsaker.travsport.se